6. Capes

Índex | Anterior | Següent

 

6.1. Capes

El contingut opac de les capes superiors d'una animació impedeix la visió de les parts coincidents de les capes inferiors; si hi ha zones parcialment transparents, la visió de la capa inferior és parcial (com si la veiéssim a través d'un vidre parcialment transparent), i on no hi ha cap contingut, la visió de la capa inferior és total.

El fotograma té dues capes; a la superior hi ha un element opac i un altre de parcialment transparent, com es comprova en sobreposar-se aquests als de la capa inferior.

 

6.2. Ordre de les capes

La línia de temps presenta les capes per ordre: la superior damunt, les inferiors davall. Per canviar-ne l'ordre, cal seleccionar-ne una i arrossegar-la cap amunt o cap avall, segons que calgui. Cal tenir present que un canvi en l'ordre de les capes comporta un canvi en l'aspecte final de l'animació.

 

6.3. Nom de les capes

Inicialment les capes s'anomenen Layer 1, Layer 2, etc. Podem canviar aquests noms seleccionant la capa, activant Modify > Layer i escrivint el que calgui a Name.

 

6.4. Treball amb les capes

El rètol corresponent a cada capa va acompanyat de diverses icones.

La capa activa en cada moment mostra un llapis; vol dir que s'hi poden editar els fotogrames corresponents.

Totes les capes mostren un punt sota un ull: vol dir que són visibles. Fent clic en el punt, queda substituït per una X, que significa invisible. Si és la capa activa, apareix també una X sobre el llapis (essent invisible, no es pot editar).

Un punt sota un cadenat indica que la capa és editable; fent-hi clic, el punt esdevé un cadenat: la capa queda travada, però si no s'ha actuat sobre la icona d'ull, continua essent visible.

Finalment, un quadrat ple indica que la capa es veu en visió completa; fent-hi clic, el quadrat queda reduït a un perfil: significa que de la capa només se'n veuen els traços i el perfil dels farciments, però no el contingut d'aquests.

Fent clic en les icones superiors, actuem en bloc sobre totes les capes.

Totes aquestes accions són reversibles, i serveixen per a facilitar l'edició dels fotogrames, ja que permet que a l'àrea de treball només hi hagi allò que és estrictament necessari en cada moment.

El fet que una capa sigui invisible o que només se'n vegi el perfil només afecta l'entorn de treball, no pas les característiques finals de l'animació .swf resultant.

Exemple A fi de poder treballar còmodament en la capa 1, hem fet temporalment invisible la capa 2. Ho indica el símbol X sota l'ull.

 

6.5. La transparència i les capes

Tot l'espai que en un fotograma no estigui ocupat per algun element és transparent, i deixa veure els elements que hi hagi en els punts homòlegs de la capa inferior. Els traços i farciments són, en canvi, poc o molt opacs, segons l'atribut Alpha que hom els hagi donat. Els traços i els farciments parcialment transparents deixen veure parcialment el contingut de la capa inferior.

Hi ha una primera capa amb un rectangle groc en la meitat inferior. La meitat superior no conté res i per tant és transparent; com que no hi ha cap especificació per al fons de l'animació, aquesta meitat transparent es comporta a la pràctica com si fos blanca. En una capa superior hi ha tres cercles, un de blanc, un de verd i un de vermell. Els dos primers són opacs (no s'hi ha especificat cap valor alternatiu d'alpha. El cercle vermell, en canvi, és transparent al 50%.

El resultat de les diferents combinacions és el següent:

  • La part transparent de la capa superior permet veure el groc de la capa inferior.
  • No podem distingir la part superior del cercle blanc (blanc sobre blanc).
  • La part inferior del cercle blanc tapa totalment el groc de la capa inferior.
  • El cercle verd es veu sencer, tant sobre el blanc com sobre el groc.
  • Però el cercle vermell, transparent al 50%, apareix degradat cap a color de rosa (vermell no saturat) sobre el blanc i tendint cap de color de taronja sobre el groc.

 

6.6. Màscares

En una capa normal, el fons és transparent i els objectes (traços i farciments) són opacs; una màscara, en canvi, és una capa en què el fons del fotograma és blanc i opac, i els objectes, en canvi, són transparents.

Per crear una màscara cal col·locar les imatges emmascarades en una capa i els objectes que hagin de fer de màscara en una altra de superior. Apliquem a la superior Modify > Layer > Mask i a la inferior Modify > Layer > Masked. (Podem fer les dues operacions alhora seleccionant la superior, activant el botó dret del retolí i seleccionant Mask). Els objectes de la capa superior, independentment del seu color original, esdevindran transparències incolores, i el fons, també independentment del seu color original, esdevindrà blanc i opac.

Un pictograma a l'esquerra del nom de la capa farà notar que es tracta d'una màscara; la capa emmascarada presentarà també un símbol indicatiu i el rètol es situarà més a la dreta.

Podem fer que la capa inferior tingui un moviment, o que el tingui la màscara, o que cada una de les dues capes tingui un moviment independent.

Exemple La capa inferior conté una imatge que ocupa tot l'escenari, i la superior una màscara que només en deixa veure una part.